O kampanji

Stop raku grlića materice

STOP RAKU GRLIĆA MATERICE je najmasovnija volonterska akcija u Bosni i Hercegovini koju je pokrenula i vodi već godinama Prof dr Dženita Ljuca. Radi se o svobuhvatnoj akciji sa brojnim aktivnostima širom BiH uključujući Tuzlu, Sarajevo, Mostar, Zenicu i mnoge druge gradove. Naša misija je da dopremo do svake žene, neovisno o njenoj dobi i statusu, sa fokusom na populaciju u potrebi. Stoga smo kroz naše aktivnosti preglede i edukacije učinili dostupnim za žene sa invaliditetom, majke djece sa invaliditetom, majke djece oboljele od karcinoma, pripadnice povratničke populacije, te pripadnice romske zajednice. Na ovaj način nastojimo podstaknuti žene na redovne ginekološke preglede jer je rak glrića materice preventabilno oboljenje. Pored aktivnosti koje su ciljano usmjerene na ugroženu populaciju, svake godine tradicionalno imamo aktivnosti namijenjene široj populaciji a odnose se na treninge u okviru “Sportom reci STOP raku grlića materice”, koncerte pod sloganom “Muzikom za ženu”, te eduakciju šire javnosti i podjelu promotivnog materijala. Djevojčicama u osnovnim i srednjim školama uvijek poklanjamo edukaciju za 8.mart sa motom “Mladi educiraju mlade”, obzirom da se radi o populaciji koja ulazi u svijet odraslih i kojoj je važno ukazati na značaj zdravstvene kulture.

Izazovi pandemije COVID-19 nas nisu omeli u sprovođenju naših aktivnosti, te smo ih prilagodili novonastaloj situaciji s ciljem da probudimo u svakoj ženi individualni osjećaj odgovornosti za vlastito zdravlje i srušimo tabue o seksualnom zdravlju. Stoga smo za vrijeme pandemije osmislili hibridni pristup, koji podrazumijeva da se aktivnosti odvijaju uživo uz istovremeno emitovanje na različitim platformama, kako bi bilo dostupno svima.Prema analizama Prof dr Dženite Ljuca rezultati nakon aktivnosti su pokazali veći broj novotkrivenih slučajeva u prekarcinomskoj fazi i ranom stadijumu karcinoma kada su modaliteti liječenja a i uspjeh tretmana veći.

Upravo zbog svog plemenitog cilja i konkretnih rezultata, ova akcija je prepoznata u javnosti kao sveobuhvatna i omiljena, te je prerasla u tradiciju.

Lijepe i pozitivne priče koje dobijamo od djevojaka i žena koje je obuhvatila akcija „Stop raku grlića materice“ daju nam energiju i entuzijazam da daljim aktivnostima nastavimo čuvati i unapređivati zdravlje naših žena.